Informare, Educare, Comunicare

Noutăți


Proiectul “Totul pentru inima ta – program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” organizează webinarul cu titlul “Screening-ul bolilor cadiovasculare – intervenții și instrumente”, adresat medicilor implicați în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular.;p:

Webinarul reprezintă o manifestare de educație medicală continuă creditată de Colegiul Medicilor din România, cu o durată de 9 ore, pe parcursul a două zile, sâmbăta și duminica. Se va derula pe o platformă de formare a Institutului Național de Sănătate Publică, la care participanții înscriși, declarați eligibili și selectați urmează să aibă acces.

Calendarul disponibil este următorul:

18 – 19 septembrie 2021

25 – 26 septembrie 2021

9 – 10 octombrie 2021

În etapa prezentă recrutarea și selecția în vederea participării la webinar sunt deschise pentru medicii provenind din regiunile Vest (județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin), Sud-Vest Oltenia (județele Vâlcea, Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj) și Sud Est (județele Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Galați, Buzău).

Criterii de eligibilitate pentru înscrierea la webinar:

 Să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență de doctor-medic în specialitatea: medicină de familie, cardiologie, diabetologie, nefrologie;

 Să fie angajat într-o instituție publică care oferă servicii medicale pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală etc.);

 Să se afle în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate – condiție valabilă doar în cazul medicilor de familie;

 Să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conținutul dosarului de înscriere:

1. Formularul de înregistrare a GT

(la “Date de contact” se va completa, pe lângă nume, prenume, telefon, mail și adresa cabinetului medical, așa cum apare și în contractul cu CAS;

la rubrica “data intrării în operațiune” vă rugăm să completați prima zi de curs, în funcție de alegerea dvs, conform calendarului de curs)

2. Declarație privind evitarea dublei finanțări

3. Declarație de consimțământ

4. Cerere de înscriere (vă rugăm să menționați perioada aleasă pentru a participa la webinar, conform datelor disponibile în calendarul de curs)

5. Copie CI/BI

6. Copie certificat căsătorie/divorț (doar dacă numele din actele depuse sunt diferite - de ex numele de pe diploma de licență nu este același cu numele din CI/BI)

7. Copie diplomă de licență

8. Copie contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară cu CAS, în termen (valabil pentru medicii de familie)

9. Adeverință de salariat și copie a unui document din care să reiasă implicarea în furnizarea serviciilor medicale oferite prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (valabil pentru alte specialități medicale)

10. Copie de pe avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, emis de CMR

Informații utile și instrucțiuni pentru înscriere

Documentele originale din dosarul de înscriere vor fi semnate cu semnătura electronică sau olograf.

Documentele în copie vor fi certificate "conform cu originalul" și semnate electronic sau olograf.

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate, le va scana și le va transmite pe una din următoarele adrese de mail, în funcție de regiunea din care provine:

- Regiunea Vest: adriana.carlan@insp.gov.ro

- Regiunea Sud-Vest: bordejevic.aurora@gmail.com

- Regiunea Sud Est: cotoban.alexandru@gmail.com

Termenul limită de transmitere a dosarului de înscriere este cu cel mult două zile anterior primei zile de curs (vă rugăm să consultați calendarul de mai sus).

Responsabilii de grup țintă vor verifica fiecare dosar și îl vor nota cu admis/respins. Nerespectarea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate va duce la respingerea dosarului.

Candidații selectați vor primi pe adresa de mail furnizată la înscriere procedura de logare și alte informații tehnice.

ANUNȚ ”Proiectul de screening al factorilor de risc cardiovascular - Totul pentru inima ta ” pentru medicii de familie

În atenția medicilor de familie din:

  • Regiunea Vest: județele Arad, Caraș- Severin, Hunedoara, Timiș
  • Regiunea Sud-Vest: județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
  • Regiunea Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Stimată doamnă doctor/ Stimate domnule doctor,

Începând cu data de 21 iulie 2021 demarăm  achiziția unui pachet de servicii pentru screening cardiovascular de la medicii de familie care doresc să se implice în deșfăsurarea primului program de screening al factorilor de risc cardiovascular care se derulează la nivel național, program dezvoltat în cadrul proiectului ”Totul pentru inima ta- Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” - POCU/805/4/9/137424”.

Perioada în care pot fi trimise ofertele este: 21iulie-20 august 2021 (ora12.00)

Perioada de contractare: maximum 3 (trei) luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire, în mod execepțional, cu maximum o lună.

Perioada de contractare: maximum 3 (trei) luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire, în mod execepțional, cu maximum o lună.

Toți medicii de familie implicați în program vor beneficia de:

1. un program de formare medicală creditat EMC

2. un set de echipamente medicale necesare în realizarea screening-ului (electrocardiograf, aparat Holter, taliometru, tensiometru digital și cântar digital) conform specificațiilor de mai jos.

Documentele se pot trimite semnate și scanate la adresa de email: officecardio.insp@gmail.com.

Informații suplimentare privind proiectul se găsesc la adresa https://proiect-cardio.insp.gov.ro/despre-proiect/. Detalii suplimentare privind achizitia și contractarea pot fi solicitate la adresa de email: dana.vintila@insp.gov.ro

ACCESAȚI CAIETUL DE SARCINI AICI: https://insp.gov.ro/index.php/achizitii-publice/achizitii-2021/achizitii-anexa-2-4

Vă mulțumim !

Invitație participare sondaj de opinie în rândul persoanelor adulte

În această perioadă, în cadrul proiectului se realizează o evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și comportamentelor populației referitoare la prevenirea bolilor de inimă care se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani prin aplicarea unui chestionar.

Vâ adresăm rugamintea de a completa acest chestionar, rezultatele acestei cercetări fiind necesare pentru a modela Campania de informare, educare privind factorii de risc cardiovasculari pe care o vom realiza în cadul proiectului.

Chestionarul este distribuit on line prin intermediul unui formular Google si poate fi completat direct de către participanți, accesand acest link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfxP5n6XxQ0TPOFc3_IpyhGhaWQ-mHMJMCNwZrKd0IxHqo0Q/viewform

Vă rugăm să completațí chestionarul până la data de 8 iulie 2021.

Vă mulțumim !

Echipa proiectului ”Totul pentru inima ta”

In atentia medicilor de familie din macroregiunile Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.) , Sud Vest (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.) si Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea.)

Invitatie participare la sondaj in cadrul Programului de Screening Cardiovascular

Stimată doamna doctor/Stimate domnule doctor,

Institutul Național de Sănătate Publică în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, Societatea Română de Cardiologie, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, implementează începând cu data de 29 iulie 2020 proiectul: „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” - Contract nr. POCU/805/4/9/137424.

Pe o perioadă de 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023), partenerii din proiect vor derula atât activități de promovare și susținere a stilului de viață sănătos, cât și de prevenire și tratare a afecțiunilor cardiologice în rândul populației din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Scopul proiectului de screening cardiovascular este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate. Proiectul își propune ca de serviciile de screening cardiovascular să beneficieze 165 001 persoane, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile, iar de programele de formare să beneficieze 900 de specialiști implicați în derularea screening-ului, în vederea asigurării unui înalt nivel de competențe.

Fiecare medic de familie de la nivelul localităților selectate și care va participa la proiect va fi contractat pentru identificarea și selectarea, dintre pacienții proprii, a unui număr de aproximativ 180 de persoane cu vârste de peste 40 ani (fără antecedente de infarct miocardic acut, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral, cardiomiopatii și valvulopatii) pentru care va realiza minim 2 consultații (prima consultație – anamneză, examen clinic și programare la analize medicale și a doua consultație pentru interpretarea analizelor, evaluarea gradului de risc cardiovascular si consiliere pentru preventie). Persoanele identificate cu risc înalt cardiovascular vor fi indrumate (trimise) ulterior către Centrele Regionale de Screening(unitati spitalicesti desemnate) în vederea diagnosticului și tratamentului de specialitate. Toți medicii de familie implicați în program vor beneficia de un program de formare medicală creditat EMC și de un set de echipamente medicale necesare în realizarea screening-ului si remunerati (până la 76 de lei/pacient) pentru activitatile prestate.

În această perioadă realizăm un scurt sondaj de opinie care are drept scop furnizarea de informații necesare pentru evaluarea cat mai obiectiva a comunitatii in care functionati in vederea includerii in lista localitatilor în care va fi realizat programul de screening și din care vor fi invitați să participe medicii de familie.

În această perioadă realizăm un scurt sondaj de opinie care are drept scop furnizarea de informații necesare pentru evaluarea cat mai obiectiva a comunitatii in care functionati in vederea includerii in lista localitatilor în care va fi realizat programul de screening și din care vor fi invitați să participe medicii de familie.

Vă solicităm sprijinul în realizarea acestui demers și vă rugăm să completați un scurt chestionar pe care îl găsiți la link-ul de mai jos. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 15 mai 2021. Mai multe informații se pot găsi pe site-urile www.insp.gov.rohttps://proiect-cardio.insp.gov.ro/ sau la adresa de e-mail: office.cardio@insp.gov.ro

ACCESAȚI CHESTIONARUL: https://forms.gle/HieQmykKSQQrRDHJ8

Vă mulțumim!

Echipa proiectului „Totul pentru inima ta”

Fact sheet despre sănătatea cardiovasculară


Conferinte 


Conferința de lansare a proiectului


Linkuri aparitii mass media

Videoclipuri Postere


Pliante